นักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน
รับสมัครสอบรับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)
บรรจุครั้งแรก 95 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
รับสมัคร 13 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

https://personnel.cdd.go.th/
https://personnel.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/98/2022/06/ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน-พช.65.pdf

Loading

สถานที่