กรมราชทัณฑ์ รับ 32 อัตรา

กรมราชทัณฑ์
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธีสอบแข่งขัน
ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 32 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 16,50018,150 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
รับสมัคร : 27 พฤษภาคม18 มิถุนายน 2567

https://file.thaijobjob.com/prakad/correct2024051/correct2024051_1
https://correct.thaijobjob.com/

 

Loading

สถานที่