กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับ 8 ตำแหน่ง

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
1.นักสังคมสงเคราะห์ (สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม) 1 ตำแหน่ง
2.นักสังคมสงเคราะห์ (สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง) 1 ตำแหน่ง
3.นักสังคมสงเคราะห์ (สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จังหวัดสงขลา) 1 ตำแหน่ง
4.นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์) 1 ตำแหน่ง
5.นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี) 1 ตำแหน่ง
6.นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร) 1 ตำแหน่ง
7.นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่) 1 ตำแหน่ง
8.นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท) 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 25-29 มีนาคม พ.ศ. 2567

https://job.ocsc.go.th/images/Job/638461155767722360.pdf

Loading

สถานที่