นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 600 บาทต่อวัน (ประมาณ 14,400 บาท/เดือน)
รับสมัคร 18-26 ตุลาคม 2564

http://dnrh.go.th/v4/news_detail/1327?fbclid=IwAR2ANheEgrbcgMl3ST9gxK-3yBoll38B6_XnZwxJ4VhfQXNOSu9fLy5eCJw

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา เลขที่ 345/5 หมู่ 6 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 Tel: 044-395000

Loading

สถานที่