นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ส่วนกลาง)
ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
หมดเขตรับสมัคร 12 ตุลาคม 2564

http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/doc_job/20210929184841-173.pdf
http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/dsdwjobs.php?jobid=1577

Loading

สถานที่