นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 28 พฤศจิกายน 25652 ธันวาคม 2565

http://www.mhc06.org/web1/news/141165.pdf

ศูนย์สุขภาพจิตที่6 จังหวัดชลบุรี
59/168 ม.3 ถ.พระยาสัจจา-คีรี ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์. 038-199656-8 โทรสาร. 038-199656

Loading

สถานที่