เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาพนักงาน บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาพนักงาน (Counseling Officer)
ประกาศสมัคร 23 ม.ค. 66

รายละเอียดงาน
 1. รับเรื่องร้องเรียน-ติดตาม และให้คำปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์
 2. ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับทุกหน่วยงานที่แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเข้ามา
 3. รวบรวม-รับฟังปัญหา สืบค้น สรุปสาเหตุปัญหา สรุปแนวทางการแก้ปัญหา พร้อมปิดเคสจากข้อร้องเรียนที่ได้รับ
 4. ดำเนินการจัดทำ Exit Interview ของพนักงานในตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่ (Officer)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา ,สังคมสงเคราะห์ ,ทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ 1 ปีขึ้นไป
 3. มีความเข้าใจ Service-Minded
 4. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ดี
 5. มีทักษะในการเจรจาไกล่เกลี่ยและแก้ไขปัญหาได้ดี
 6. ใช้ MS Office ได้ดี
 7. สามารถเดินทางไปนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

https://www.jobthai.com/th/job/1416686

Loading

สถานที่