นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลนครพนม

โรงพยาบาลนครพนม
รับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 3-11 กุมภาพันธ์ 2565

โรงพยาบาลนครพนม 270 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทร 042-199-222

https://ict.nkphospital.go.th/nkph/images/My_Pictures/news/2565/01/T20220127-01.pdf
https://ict.nkphospital.go.th/nkph/index.php/2019-07-18-08-42-07/9-2019-07-18-07-42-52/857-2022-01-27-04-02-30
http://www.nkphospital.go.th/

Loading

สถานที่