นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน + ค่าใบประกอบวิชาชีพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย – หญิง อายุตั้งเเต่ 23 – 35 ปี
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุขภาพจิตและกายดี
  4. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
  5. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ เเละใช้งาน Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้ดี
  6. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ ในโรงพยาบาลฯ มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. มีความรู้ภาษาอังกฤษ ในระดับดี (มีผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึง โดยมีผลคะแนน ดังนี้ TOEIC 400 คะแนน หรือ IELTS 4 คะแนน หรือ TOEFL IBT 31 คะแนน หรือ TOEFL PBT 430 คะแนน หรือ CU-TEP 45 คะแนน)

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
906 ถนนกำแพงเพชร 6
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-576-6000 ต่อ 8545, 6663
แฟกซ์ : 02-576-6000 ต่อ 8718

https://www.jobthai.com/th/job/1322582

Loading

สถานที่