เจ้าหน้าที่ประสานงานบริการประชาชน สำนักงานเขตพระนคร

ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตพระนคร
ประกาศรับสมัครบุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานบริการประชาชน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ 17- 23 กันยายน 2564 (เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์) เวลา 08.30-16.00 น. ณ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตพระนคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 22818124-25 ต่อ 6557 ในวันและเวลาราชการ

http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000086/JobDoToday/news/activity2564/14.JOB/1.pk/1%2017-9-64%201.pdf

http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000086/JobDoToday/news/activity2564/14.JOB/1.pk/2%2017-9-64%202.pdf

Loading

สถานที่