พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ
รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ จำนวน 71 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
รับสมัคร 4 27 กรกฎาคม 2565

ศูนย์สอบ
๑) ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร
๒) ศูนย์สอบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓) ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี
๔) ศูนย์สอบจังหวัดนครราชสีมา
๕) ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่น
๖) ศูนย์สอบจังหวัดเชียงใหม่
๗) ศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลก
๘) ศูนย์สอบจังหวัดนครปฐม
๙) ศูนย์สอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๐) ศูนย์สอบจังหวัดสงขลา

https://probation.thaijobjob.com/
https://file.job.thai.com/prakad/probation202207/probation202207_1

Loading

สถานที่