ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ เทศบาลนครสมุทรปราการ

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสมุทรปราการ
ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครสมุทรปราการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท

ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการสรรหา สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ (หอชมเมืองสมุทรปราการ) กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 ระหว่างวันที่ 22-30 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

https://www.samutprakancity.go.th/uploads/files/original/ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง2565.pdf

Loading

สถานที่