พัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กองส่งเสริมการพัฒนาเเละสวัสดิการเด็ก เยาวชน เเละครอบครัว
รับสมัครจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง ด้านพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21
เงินเดือน 15,000 บาท
รับสมัคร 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2564

https://www.dcy.go.th/webnew/main/news_view.php?id=5481
https://www.dcy.go.th/webnew/upload/news/news_th_20212910164630_1.pdf

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ที่อยู่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Loading

สถานที่