พมจ.นครสวรรค์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 24-28 เมษายน 2566

https://drive.google.com/file/d/1y69hfzrcIySVFeJCb_nXmg7_QpUcUAGb/view

Loading

สถานที่