โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ข) ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 8-19 กรกฎาคม 2567

https://ycap.go.th/career

ประกาศ

Loading

สถานที่