ATK Check points

Showing 1 - 20 of 20
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
8 หมู่2 , ตำบล รอบเมือง, ปราจีนบุรี 25000, Thailand
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
31 ถนน ยุทธดำเนิน , ตำบล หน้าเมือง, ฉะเชิงเทรา 24000, Thailand
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
16 ซอย ชัยมงคล 1 , ตำบล บางพระ, ตราด 23000, Thailand
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
142 ถนน สุขุมวิท , ตำบลเนินพระ, ระยอง 21000, Thailand
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
อำเภอเมืองสระบุรี, สระบุรี 18000, Thailand
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
ตำบล ชัยนาท, ชัยนาท , Thailand
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
ตำบล ต้นโพธิ์, สิงห์บุรี 16000, Thailand
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
ตำบล เขาสามยอด, ลพบุรี 15000, Thailand
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
66/4 ถ. ลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร, อ่างทอง 10900, Thailand
สํานักงานสาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา
3/9 ถนน อู่ทอง , ตำบลหอรัตนไชย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000, Thailand
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
ตำบล บางปรอก, ปทุมธานี 12000, Thailand
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
50 ซอย รัตนาธิเบศร ์ 8 , บางกระสอ, นนทบุรี 11000, Thailand
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
ตำบลปากน้ำ, สมุทรปราการ 10270, Thailand
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถนน มิตรภาพ , ตำบล ศิลา, ขอนแก่น 40002, Thailand
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
161/1 ถนน รามวิถี , ตำบลบ่อยาง, สงขลา 90000, Thailand
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
ตำบล ทับตีเหล็ก, สุพรรณบุรี , Thailand
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
72 ถนน นิกรบำรุง , ตำบล ในเมือง, เพชรบูรณ์ 67000, Thailand
สํานกงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
31 ถนน ยุทธดำเนิน , ตำบล หน้าเมือง, ฉะเชิงเทรา 24000, Thailand