เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูล บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด

 • เงินเดือน:
  negotiable
 • ประเภท:
  เต็มเวลา
 • โพสต์เมื่อ:
  3 ปี ที่ผ่านมา
 • หมวดหมู่:
  เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูล
 • หมดเขต:
  Open
 • ระดับ:
 • ทักษะ:

บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด
เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดรับสมัครงาน ดังนี้
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก (Call center – Chinese Speaking)

ลักษณะของตำแหน่ง
– ปฏิบัติงานในหน้าที่รับจองและยืนยันการให้บริการแก่สมาชิก ในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ
– การให้บริการรับเรื่องการร้องขอจากสมาชิกที่นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ของบริษัท
– ตอบคำถามและให้คำปรึกษาแก่สมาชิก

Job Description
– Assists customers about Privilege requirement, troubleshooting any issues or problems
– Build and strengthen customer loyalty by finding the right solution to our customer’s needs
– Builds strong customer relationships through delivering excellent customer service
– Actively listens to customers’ needs to provide appropriate and timely resolution
– Builds customer confidence through creative problem-solving

คุณสมบัติ
– การศึกษาระดับปริญญาตรี
– เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี
– มีประสบการณ์การทำงาน 0- 3 ปี
– มีความสามารถภาษาอังกฤษ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน ผลสอบ TOEIC 650 ขึ้นไป
– สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และควรมีความรอบรู้ในเรื่องรอบตัวต่างๆเป็นอย่างดี
– สามารถทำงานเป็นกะได้
– รักการให้บริการ

Qualifications
– Fluent in English and Chinese (for CN-EN Call Center)
– Able to navigate multiple computer programs, actively listen, converse with customers while typing and updating customer information
– Able to interact with all types of customers and provide the best resolutions
– Must be able to work a flexible work schedule and overtime based on business needs.
– All applicants must be able to pass background check.

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. ประสบการณ์ในการทำงานด้างานบริการ อย่างน้อย 1 ปี
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ต่อบุคคลทั้งภายใน และ ภายนอก มีทักษะในการสื่อสาร สามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรร และ รักงานบริการ
4. ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนญี่ได้ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน (มีคะแนน TOEIC 650 ขึ้นไป มีคะแนนภษาจีนระดับ HSK5)
5. มีปฎิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันที มีความอดทน พร้อมทำงานล่วงเวลา
7. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
8. อดทนต่อการทำงานภายใต้ความกดดันจากผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆโดยมีเวลาและบทบาทป็นตัวกำหนด

สวัสดิการ
1. สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
2. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
3. ประกันชีวิต
4. ประกันสุขภาพ
5. ตามข้อตกลงของบริษัท

รับสมัครงานผ่านทาง hrm@thailandelite.com
แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
Thailand Privilege Card Co., Ltd.
110/2 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
โทร. : 023534042, 0659460531
http://www.thailandelite.com

Loading

สถานที่