โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับ 1 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
ค่าตอบแทน วันละ 800 บาท
รับสมัคร วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2566

เลขที่ 283 ถ.สุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000

https://skh.moph.go.th/html/attachments/article/4504/A02.pdf

Loading

สถานที่