กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับราชการ 3 อัตรา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รับสมัคร ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 3 ตำแหน่ง รับจบ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
รับสมัคร 25 กันยายน20 ตุลาคม พ.ศ. 2566

https://file.thaijobjob.com/prakad/hss202309/hss202309_1
https://hss.thaijobjob.com/

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Loading

สถานที่