จ้าหน้าที่สนับสนุนพัฒนาสังคม สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
รับสมัคร เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
รับสมัคร 20-27 กันยายน 2564

http://bantubkwang.com/File/ประกาศรับสมัครจ้างเหมา.pdf

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
เลขที่ 204 หมู่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

Loading

สถานที่