นักพัฒนาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน (รับจบสังคมสงเคราะห์)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 6 ตำแหน่ง
รับสมัคร : วันที่ 9 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

http://ubonratchathani.go.th/home/7230.html
http://ubonratchathani.go.th/home/wp-content/uploads/2021/07/ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ.pdf

จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

Loading

สถานที่