นักพัฒนาชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน (รับจบสังคมสงเคราะห์)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 6 ตำแหน่ง
รับสมัคร : วันที่ 11 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

http://www.buriram.go.th/buriram_news/news_detail.php?id=340
http://www.buriram.go.th/buriram_news/doc/1625228364.pdf

ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ 1159 เขากระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

Loading

สถานที่