นักพัฒนาชุมชน จังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพร
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน (รับจบสังคมสงเคราะห์)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
รับสมัคร : วันที่ 9 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

http://www.chumphon.go.th/2013/
https://drive.google.com/file/d/1ILZCUyxitMaOJJdE8Ft_Iw4CSAgtp-YT/view

สำนักงานจังหวัดชุมพร
ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทร 0-7751-1551 , 0-7751-1468

Loading

สถานที่