นักพัฒนาชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน (รับจบสังคมสงเคราะห์)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 6 ตำแหน่ง
รับสมัคร : วันที่ 9 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

http://soffice.maehongson.go.th/neof/nadv/PVAdv2.aspx?ID=3899
http://soffice.maehongson.go.th/neof/nadv/DialogUploadFolder/706/msn-jobs2021-announce.pdf
http://www.maehongson.go.th/th/

ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

Loading

สถานที่