นักพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน (รับจบสังคมสงเคราะห์)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
รับสมัคร : วันที่ 9 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

http://www.nan.go.th/announce/6/20/
http://www.nan.go.th/upload/1625224867.pdf

สำนักงานจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ถ.น่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

Loading

สถานที่