นักพัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน (รับจบสังคมสงเคราะห์)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 6 ตำแหน่ง
รับสมัคร : วันที่ 9 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

http://www.phetchabun.go.th/infor_detail.php?topic_id=1655
http://www.phetchabun.go.th/fileupload/infor/1632436981_2dvr7u8n.pdf

สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

Loading

สถานที่