นักพัฒนาชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน (รับจบสังคมสงเคราะห์)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
รับสมัคร : วันที่ 9 – 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

https://ww1.suphanburi.go.th/sub/images/fileicons_16/pdf.png
https://ww1.suphanburi.go.th/news/?cid=4
https://ww1.suphanburi.go.th/news/detail/1296/data.html

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (ชั้น 4) ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท
ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

Loading

สถานที่