นักพัฒนาสังคม พมจ.กำแพงเพชร

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร
รับสมัครพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 17-21 พฤษภาคม 2564

http://kamphaengphet.m-society.go.th/public-relations-new/announce/disability-job-social-development/2736/

http://kamphaengphet.m-society.go.th/

Loading

สถานที่