นักพัฒนาสังคม พมจ.ชัยภูมิ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 23-29 ธันวาคม 2564

https://drive.google.com/file/d/1R_Ht2YEDUSlySZSR-Z0uEcaEomXdkjVr/view

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 98 หมู่ 8 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

Loading

สถานที่