นักพัฒนาสังคม พมจ.สตูล

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว
ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 19-23 เมษายน 2564

http://satun.m-society.go.th/wp-content/uploads/2021/04/MX-4071_20210408_152313.pdf

Loading

สถานที่