นักพัฒนาสังคม พมจ.อ่าทอง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่าทอง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
รับสมัคร 9-11 มิถุนายน 2564

https://drive.google.com/file/d/1nruWoXAw8B1Zi-MYgKrP1vuCENfZW3B_/view
http://www.angthong.m-society.go.th/

Loading

สถานที่