นักพัฒนาสังคม พมจ.นครพนม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม
รับสมัครพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
หมดเขตรับสมัคร 9 กรกฎาคม 2564

http://nakhonphanom.m-society.go.th/ประกาศ-รับสมัครบุคคลเพ-2/
ประกาศ

ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

Loading

สถานที่