นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธีสอบแข่งขัน
ตำแหน่ง : นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
เงินเดือน : 15,00016,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร : วันที่ 10 – 31 มกราคม พ.ศ. 2566

https://rlpd.thaijobjob.com/
https://file.thaijobjob.com/prakad/rlpd202301/rlpd202301_3

Loading

สถานที่