นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
รับสมัคร 9-17 มิถุนายน 2564

มีความสามารถในการใช้ MS Excel

https://drive.google.com/file/d/1cxsDfaeHcP_utrwzQduhtNtYXcPUN54O/view
https://jobs.nmu.ac.th/

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Loading

สถานที่