นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

กรมอนามัย

ตำแหน่งที่ 1 : ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
1. ตำแหน่งว่างที่บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
– ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จำนวน 1 อัตรา
(ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ)

Loading

สถานที่