นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข (รับจบสงเคราะห์ศาสตร์) 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
หมดเขตรับสมัคร 8 ธันวาคม 2564

http://www.cbo.moph.go.th:8080/job_doc/
http://www.cbo.moph.go.th:8080/job_doc/document_files/20211102-1635838544.pdf

Loading

สถานที่