นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา รับผู้จบสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เงินเดือน 15,960 บาท
รับสมัคร 21-25 มิถุนายน 2564

https://www.mdo.moph.go.th/computer/web51v2/main.php
https://www.mdo.moph.go.th/computer/web51v2/filenewspay/140621102538.pdf

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ถ.วิวิธสุรการ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

Loading

สถานที่