นักวิชาการสาธารณสุข สถาบันราชานุกูล

สถาบันราชานุกูล
รับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา รับจบ ป.โท สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เงินเดือน 21,000 บาท
รับสมัคร 25 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564

https://th.rajanukul.go.th/_admin/file-download/FM-9620-1634316917.pdf

สถาบันราชานุกูล ที่อยู่ 4737 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2248-8900

Loading

สถานที่