นักวิชาการสาธารณสุขทั่วไป สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขทั่วไป 1 อัตรา
รับจบสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เงินเดือน 15,960 บาท
รับสมัคร 14-18 มิถุนายน 2564

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
88/26 หมู่4 ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

http://www.snmri.go.th/2021/06/07/รับสมัครบุคคลเพื่อเลือ-4/
http://www.snmri.go.th/wp-content/uploads/2021/06/รับสมัครบุคคล-ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขทั่วไป-1-อัตรา-งานบริหารทั่วไป.pdf

Loading

สถานที่