นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา รับจบสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัครระหว่างวันที่ 22-28 มิถุนายน 2564 ในเวลาทำการ

http://www.spko.moph.go.th
http://www.spko.moph.go.th/wp-content/uploads/2021/06/ประกาศรับสมัครฯ.pdf

Loading

สถานที่