นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา (รับจบสังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 30 กรกฎาคม 2564 – 5 สิงหาคม 2564

http://www.tako.moph.go.th
ประกาศ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เลขที่ 165 หมู่ 7 ตำบลไม้งาม, อ.เมืองตาก, จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทร 0-5551-8100

Loading

สถานที่