นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา (รับจบสังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
เงินเดือน : 18,000 บาท
รับสมัคร 25-29 ตุลาคม 2564

https://job.ocsc.go.th/images/Job/637695841307879630.pdf

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

Loading

สถานที่