นักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
รับสมัคร : นักวิชาการแรงงาน
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
รับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

https://chachoengsao.mol.go.th
https://chachoengsao.mol.go.th/news/รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

Loading

สถานที่