นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ (สัญญาจ้าง 1 ปี)
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 5 อัตรา
เปิดรับสมัคร : วันที่ 25 มิถุนายน 2564– 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

http://uttaradit.labour.go.th/
ประกาศ

Loading

สถานที่