นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ (สัญญาจ้าง 1 ปี)
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 5 อัตรา
เปิดรับสมัคร : วันที่ 24 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

http://nan.labour.go.th/
ประกาศ

Loading

สถานที่