นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ (สัญญาจ้าง 1 ปี)
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 6 อัตรา
เปิดรับสมัคร : วันที่ 17 – 23 มิถุนายน 2564

http://ayutthaya.labour.go.th/ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
http://ayutthaya.labour.go.th/attachments/article/528/doc05596620210617101115.pdf

Loading

สถานที่