นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.บึงกาฬ)
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
รับสมัคร : วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

http:/bungkan.labour.go.th
http://bungkan.labour.go.th/attachments/article/252/ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ%20สนง.ส.pdf

Loading

สถานที่