นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.บุรีรัมย์)
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
รับสมัคร : วันพุธที่ 23 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

http://buriram.labour.go.th
https://job.ocsc.go.th/images/Job/637596090484905830.pdf

Loading

สถานที่