นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ (สัญญาจ้าง 1 ปี)
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 6 อัตรา
เปิดรับสมัคร : วันที่ 23 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564

http://chanthaburi.labour.go.th/
https://job.ocsc.go.th/images/Job/637594541932983726.pdf

Loading

สถานที่