นักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
รับสมัคร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ (สัญญาจ้าง 1 ปี)
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 6 อัตรา
เปิดรับสมัคร : วันที่ 23 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564

http://chiangmai.labour.go.th/index.php/news/news-other/916-2021-06-16-04-28-40
http://chiangmai.labour.go.th/index.php/news/news-other

Loading

สถานที่